čtvrtek 11. ledna 2018

Kroměříž nakoupila 2137 kompostérů na bioodpad

Kroměříž (1. prosince 2017) – Kroměřížská radnice pořídila 2137 kompostérů na bioodpad. Stály zhruba 6,3 milionu korun, přičemž 85 procent nákladů město získalo dotací z evropských fondů. Kompostéry dodala společnost ELKOPLAST CZ ze Zlína. Jsou určeny výhradně pro obyvatele rodinných domů v přesně určených lokalitách Kroměříže a v místních částech.
Nákupem a distribucí kompostérů pokračujeme v separaci komunálního odpadu, kompostéry budou navazovat na dnes již známé hnědé popelnice na bioodpad. Lidé si je budou moci vyzvednout od 15. ledna do konce února příštího roku.“ uvedl místostarosta Marek Šindler.
Kompostéry půjdou do místních částí Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávnické zahrady, Trávník a Zlámanka. V samotné Kroměříži je dostanou lidé bydlící v ulicích Altýře, Axmanova, Bílanská, Brandlova, Braunerova, Čelakovského, Dolnozahradská, Gorkého, Hlávkova, Chelčického, Chobot, Chropyňská, J. Silného, K. Rajnocha, Ke Splávku, Kožíkova, Krátká, Na Nohyláku, Na Sádkách, Na Sladovnách, Nádražní, Nová, Ovocná, Partyzánská, Raisova, Resslova, Seifertova, Skopalíkova, Slovákova, Stoličkova, Štítného, Švabinského, Tomečkova, Tomkova, Třasoňova, Třebízského, U Prachárny, U Trati, U Zámečku, Veleslavínova, Veselá, Volného, Wolkerova a Zborovská.
Kompostéry lidé dostanou jako výpůjčku, po pěti letech se stanou jejich majetkem,“ řekl Šindler. Radnice si podle něj od kompostérů slibuje kromě přínosu pro životní prostředí také snížení množství komunálního odpadu. „Je to další krok, který by měl posílit motivaci lidí k třídění odpadu,“ dodal Šindler.
Obyvatelé přijdou na oddělení místních poplatků (budova městské policie na Velkém náměstí 33, lidé tam platí poplatky za odpad) podepsat smlouvu o výpůjčce a smlouvu darovací. Úředník také zkontroluje, zda občan není dlužníkem města. S podepsanou smlouvou pak lidé zajedou do zahradnictví Biopasu v ulici Albertova, kde jim bude kompostér vydán.

Kompostér má objem 900 litrů, je vysoký jeden metr a váží téměř 20 kilogramů. Měl by být odolný proti UV záření a proti kyselým a zásaditým látkám. Zařízení má dva vybírací otvory po celé délce stěny kompostéru a větrací otvory na všech stranách. Plní se shora díky odklopnému víku, jež má pojistku proti samovolnému otevření. Plastový kompostér odolá teplotám minimálně od minus 30 až po plus 45 stupňů Celsia.

Jan Vondrášek
tiskový mluvčí Městského úřadu Kroměříž
tel. 573 321 157, 602 216 657
jan.vondrasek@mesto-kromeriz.cz

pondělí 28. listopadu 2016

Schůze s občany 11. 11. 2016

Body řešené či přednesené na schůzi.


 1. Předali jsme informaci o projektu "na kompostéry", že tyto jsou momentálně v nedohlednu, možná za rok.
 2. Započala oprava cesty ke hřbitovu.
 3. Informovali jsme o špatně opravené cestě k nádraží, z města byla přislíbena náprava, částečně zasypáno je to již teď, ale asi to nebude vyhovující.
 4. Předali jsme informace o zamýšlené cyklostezce z Postoupek do Kroměříže. Stezka by měla vést do Horních Zahrad, což se postoupským nelíbí, protože pro přímé "cyklospojení" s Kroměříží  zůstává silnice s nájezdy na dálnici.
 5. Byl vznesen požadavek na koše k autobusovým zastávkám.
 6. Dostali jsme upozornění, že sloupy hlásičů rozhlasu jsou zkorodované.
 7. Projednali jsme nevyřešené zkrácení tůje u kontejnerů. (To již bylo od té doby vyřešeno.)
 8. Byly nahlášeny nesvítící lampy "na Bařinách". (To je již také vyřešeno)
 9. Byla urgována nevyhovující nástěnka (výplň), přislíbeno do Štědrého dne opravit.
 10. Připomenutí stojící vody u odbočky k Šilhánkům (dole u kolejí) - již opakovaně.
 11. Byl vznesen dotaz na zajíždění zametacího vozidla na cestu za hřištěm (při pohledu od hospody) podél bývalého náhonu.
 12. Občané byli informováni o přípravě opakovaného promítání starých fotografií (pravděpodobně aktualizované o nové a mladší fotografie vesnice)
Přidávám ještě upozornění vznesené po schůzi ohledně osvětlení přechodu přes koleje ze zastávky v Postoupkách na straně k Hradisku. Na této straně chybí jakékoliv osvětlení.

Požadavky a připomínky z výše uvedených bodů předáme dále našemu zástupci eventuálně přímo konkrétním úřadům.

Další setkání, tentokráte již se zástupci města proběhne na jaře, termín bude včas upřesněn.

Měli bychom ještě prosbu, aby připomínky, které máte, zejména technického rázu nesvítících lamp a podobně, jste komukoli z osadního výboru sdělili hned, není třeba čekat na schůzi. Něco se možná podaří urychlit, něco bohužel ne.

Všem děkujme za účast

za osadní výbor sepsal Pavel Netušil.

čtvrtek 3. listopadu 2016

Setkání občanů Hradiska s osadním výborem

V pátek 11. listopadu v 18:00 hodin se uskuteční "na škole" setkání občanů. Nebudou přítomní zástupci města, půjde o setkání nás obyvatel obce mezi sebou.

Všechny Vás zveme.
Osadní výbor

neděle 12. června 2016

Info červen

Do galerie jsem přidal fotky z kácení máje:

2016 - Kácení májky

Z dalšího:

 • Čekáme, jak dopadne jednání s Biopasem ohledně košů u hřiště a za hřbitovem (jestli to budou koše nebo popelnice se uvidí)
 • Dva nefungující hlásiče dle vyjádření technických služeb opravit nejdou - problém je údajně v drátech pod asfaltem, takže se pokusí je nahradit z jiného místa.
  Co se týká srozumitelnosti, je to snad už lepší.

čtvrtek 26. května 2016

Aktuální informace


 • V sobotu 28. 5. 2016 se koná kácení májky, začátek ve 14:00.
 •  Byly přemístěny kontejnery na odpad na nové místo u kolejí do zatáčky.
 • V neděli 29. 5. 2016 je boží tělo, v kostele začátek 9:15

neděle 8. května 2016

Schůze 2016 - květen

Zde se pokusím shrnout, co padlo na schůzi


Problémy vznesené na schůzi

 1. Další schůze
   -
  pokud by to bylo 2 x za rok, vychází to cca na začátek listopadu. Je otázka, jestli by nebylo lepší dříve a stejně tak potom na jaře zase začátkem třeba dubna a k tomu + 6 měsíců začátkem října.
 2. Bezpečnější přecházení silnice
  Vzneseny návrhy na rozdělení cesty a zpomalení aut ostrůvkem, obnovení vodorovného značení "Pozor děti"
 3. Vystupování z autobusu směrem na Kojetín
  Vystupuje se do břehu. Možnosti úprav patrně omezené kvůli inženýrským sítím a soukromému pozemku
 4. Sečení trávy
  • Obecně
   Stížnost na "nesečení" trávy v obci. Tráva má být sečena třikrát za sezónu, dle vyjádření města. Termíny ovšem specifikovány zřejmě nejsou. Poptáme se.
  • U kolejí
   Stížnost, že tráva okolo chodníku není sečená vůbec(?). Zjistit, jestli je to obecní pozemek a z které strany a dojednat sečení i zde.
 5. Kontejnery od plotu "u Šilhánků" přemístit do zatáčky mezi Libora Mariánka a Trtílkovi
  Toto vypadá zatím schůdně, je ovšem nutné to projednat s Biopasem a musí dojít ke zpevnění plochy pod a před kontejnery.
 6. Koše u hřiště/eventuálně i jinde nebo popelnice
  Opět nutno projednat s Biopasem, zejména "odpadky" u hřiště, jaké technické řešení zvolit.
 7. Náklady na provoz místní části
  Přislíbeno panem Šindlerem, že dodá součet nákladů, které město Kroměříž vydává na místní část Hradisko.
 8. Seznámení s projektem "Kompostérů"
  Pan Šindler seznámil občany s přípravou projektu, který obyvatelům místních částí dodá zdarma kompostéry.
 9. Zpráva o využití příspěvku na činnost osadního výboru
  Tady na prvním místě připomenu, že příspěvek asi 12000 Kč (10 000 Kč + 10 Kč x počet obyvatel místní části) není určen jako rozpočet místní části (což možná nebylo dobře některými občany pochopeno). Je určen na drobná vydání, jako příspěvek na ceny pro děti, občerstvení na kulturních akcích, náklady na pořádání kulturních akcí a podobně. Přesně to stanovuje "směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních
  výborů města Kroměříže".
  My jsme z této částky dvakrát nakoupili lavice na sezení, materiál na pergolu a občerstvení a ceny pro děti na akcích.
  Tato částka nemá nic společného s opravami silnic, chodníků či čímkoliv jiným.
 10. Cyklostezka do Kroměříže
  Pan Šindler stručně popsal vyhlídky na realizaci cyklostezky do KM - jako momentálně nereálné. Jako největší problém se jeví železniční trať.
 11. Změna počtu členů osadního výboru
  Byl vznesen návrh na rozšíření počtu členů osadního výboru na 5. Tento návrh nebyl většinou hlasů přijat.

Problémy již dříve vznesené osadním výborem

Řešené, ale nedořešené

 1. Rozhlas
  Po téměř třech letech rozhlas hlásí a je ve většině obce slyšet. Silně "bručí", siréna puštěná přes rozhlas je příliš hlasitá (rozhlas po různém nastavování je zřejmě nastaven na velkém zesílení), pořád jsou oblasti, kde slyšet není (u cesty) a dva hlásiče nejsou funkční.
  Ze strany města přislíbeno vyřešení.
 2. Hřiště
  Některým spoluobčanům se nelíbí, že nemáme nové multifunkční hřiště. Před asi dvěma lety nevypadala možnost realizace takového hřiště reálně, město odmítalo peníze dát. Proto bylo víceméně svépomocně zbudováno stávající hřiště.
  Současně s lepší finanční situací město nyní souhlasí, že postupně v místních částech nová hřiště zbuduje, takže by mělo dojít i na Hradisko.
 3. Oplocení hřiště
  Nutno řešit v jaké míře a jak - zatím není jasno.
 4. Stoly a židle na škole
  Počet židlí je dostatečný, nicméně stav je dost tristní. Není zřejmě zásadní otázka, kupovat židle v novotě by bylo asi zbytečné. Jako dostačující by se jevilo "zdědit" solidní židle z nějaké městské organizace, což je otázka, kdy se to podaří.
 5. Chodník k silnici
  Od poloviny obce směrem k silnici není chodník. Zdali bude možné jej zbudovat, záleží na více faktorech (sítě, normy), toto je ve fázi návrhu/požadavku
 6. Houpačky a spol. u dětského hřiště
  Přislíbeny, zatím nedodány
 7. Chodník k nádraží
  Na chodníku jsou boule a začátek (u Gazdů) ujíždí s břehem. Zatím nedořešeno.
 8. Stav hasičské zbrojnice
  Nutno řešit se zapojením SDH Hradisko, jestli budou peníze na rekonstrukční práce se neví.
 9. Kanalizace a napojení splašků z Bezměrova.
   
  VAK několikrát provedl drobné zásahy, které nemění výsledný efekt. Občané podali petici, vyzývající VAK k řešení situace. Na schůzi za VAK přítomný pan Mlčoch oznámil, že problematická část napojení se zřejmě udělá znova.

Vyřešené

 1. Posunutí nástěnky u školy
  Sice drobnost, ale není nutno sestupovat do trávy kvůli přečtení. Na městské schůzi zaznělo, že snad (v rámci nějakého projektu) byly všechny nástěnky v místních částech vyměněny.
 2. Keříky u "káceniště" - odstranit část blíže k hospodě
  Jediné větší místo, kde se několikrát za rok schází lidé a keříky zabíraly dost místa. Osobně si myslím, že odstranění místu prospělo.
 3. Pokračování cesty z "uličky" od Pechového nahoru až k cyklostezce
  Není to sice hotovo, ale je přislíbeno městem, že se to letos vyspraví, mělo by to být snad vyasfaltováno.
 4. Rozšíření dlažby pod celou pergolu u hospody
  Přislíbeno, zatím neupřesněn termín realizace
Pavel Netušil

čtvrtek 5. května 2016

Změna fotogalerie + nové fotky

Kdo se díváte na fotky, zjistili jste, že to vypadá zase jinak. Je to z důvodu ukončení stávájící podoby (prakticky prostě konec) služby Picassa od Googlu.

Proto jsem přemigroval celou fotogalerii na flickr.com. Je to graficky asi pěknější, hlavně doufám, že Flickr v nejbližší době nezruší.

S migrací je spojeno i popřehazování alb, takkže nejsou seřazena chronologicky, vyjma posledních dvou a dalších, která přibudou. Možná to nějak přenastavit jde, ale já nevím jak a rýpat se v tom x hodin momentálně nemůžu a nechci.

Takže odkaz vpravo s fotkou návsi vede na přehled alb  https://www.flickr.com/photos/142292076@N03/albums .

Vystavil jsem i fotky ze stavění májky a pálení čarodějnic.

čtvrtek 28. ledna 2016

Odečet vodoměrů

Ve dnech 4. a 5. února 2016 budou v obci Hradisko probíhat odečty vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK KM přístup k vodoměru nebo zapsali stav vodoměru na lístek a ten umístili na viditelném místě.

Děkujeme
(VaK KM...)


(Mimochodem, proč jsem to nevyhlásil? Protože to zase nešlo...)

neděle 18. října 2015

Rozhlas - aktuální stav

Situace se díky různým vlivům pohnula, což jste někteří patrně již zaregistrovali na vlastní uši.

Byly vyměněny hlásiče a rozhlas již hlásí. V něděli 18.10, jsme provedli ušní kontrolu a zjistili, že nehlásí pouze dva hlásiče a to nahoře v uličce (u Pechů) a u stolárny. Je podezření, že nehlásí jeden ze dvou hlásičů u "pětky".