čtvrtek 26. května 2016

Aktuální informace


 • V sobotu 28. 5. 2016 se koná kácení májky, začátek ve 14:00.
 •  Byly přemístěny kontejnery na odpad na nové místo u kolejí do zatáčky.
 • V neděli 29. 5. 2016 je boží tělo, v kostele začátek 9:15

neděle 8. května 2016

Schůze 2016 - květen

Zde se pokusím shrnout, co padlo na schůzi


Problémy vznesené na schůzi

 1. Další schůze
   -
  pokud by to bylo 2 x za rok, vychází to cca na začátek listopadu. Je otázka, jestli by nebylo lepší dříve a stejně tak potom na jaře zase začátkem třeba dubna a k tomu + 6 měsíců začátkem října.
 2. Bezpečnější přecházení silnice
  Vzneseny návrhy na rozdělení cesty a zpomalení aut ostrůvkem, obnovení vodorovného značení "Pozor děti"
 3. Vystupování z autobusu směrem na Kojetín
  Vystupuje se do břehu. Možnosti úprav patrně omezené kvůli inženýrským sítím a soukromému pozemku
 4. Sečení trávy
  • Obecně
   Stížnost na "nesečení" trávy v obci. Tráva má být sečena třikrát za sezónu, dle vyjádření města. Termíny ovšem specifikovány zřejmě nejsou. Poptáme se.
  • U kolejí
   Stížnost, že tráva okolo chodníku není sečená vůbec(?). Zjistit, jestli je to obecní pozemek a z které strany a dojednat sečení i zde.
 5. Kontejnery od plotu "u Šilhánků" přemístit do zatáčky mezi Libora Mariánka a Trtílkovi
  Toto vypadá zatím schůdně, je ovšem nutné to projednat s Biopasem a musí dojít ke zpevnění plochy pod a před kontejnery.
 6. Koše u hřiště/eventuálně i jinde nebo popelnice
  Opět nutno projednat s Biopasem, zejména "odpadky" u hřiště, jaké technické řešení zvolit.
 7. Náklady na provoz místní části
  Přislíbeno panem Šindlerem, že dodá součet nákladů, které město Kroměříž vydává na místní část Hradisko.
 8. Seznámení s projektem "Kompostérů"
  Pan Šindler seznámil občany s přípravou projektu, který obyvatelům místních částí dodá zdarma kompostéry.
 9. Zpráva o využití příspěvku na činnost osadního výboru
  Tady na prvním místě připomenu, že příspěvek asi 12000 Kč (10 000 Kč + 10 Kč x počet obyvatel místní části) není určen jako rozpočet místní části (což možná nebylo dobře některými občany pochopeno). Je určen na drobná vydání, jako příspěvek na ceny pro děti, občerstvení na kulturních akcích, náklady na pořádání kulturních akcí a podobně. Přesně to stanovuje "směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních
  výborů města Kroměříže".
  My jsme z této částky dvakrát nakoupili lavice na sezení, materiál na pergolu a občerstvení a ceny pro děti na akcích.
  Tato částka nemá nic společného s opravami silnic, chodníků či čímkoliv jiným.
 10. Cyklostezka do Kroměříže
  Pan Šindler stručně popsal vyhlídky na realizaci cyklostezky do KM - jako momentálně nereálné. Jako největší problém se jeví železniční trať.
 11. Změna počtu členů osadního výboru
  Byl vznesen návrh na rozšíření počtu členů osadního výboru na 5. Tento návrh nebyl většinou hlasů přijat.

Problémy již dříve vznesené osadním výborem

Řešené, ale nedořešené

 1. Rozhlas
  Po téměř třech letech rozhlas hlásí a je ve většině obce slyšet. Silně "bručí", siréna puštěná přes rozhlas je příliš hlasitá (rozhlas po různém nastavování je zřejmě nastaven na velkém zesílení), pořád jsou oblasti, kde slyšet není (u cesty) a dva hlásiče nejsou funkční.
  Ze strany města přislíbeno vyřešení.
 2. Hřiště
  Některým spoluobčanům se nelíbí, že nemáme nové multifunkční hřiště. Před asi dvěma lety nevypadala možnost realizace takového hřiště reálně, město odmítalo peníze dát. Proto bylo víceméně svépomocně zbudováno stávající hřiště.
  Současně s lepší finanční situací město nyní souhlasí, že postupně v místních částech nová hřiště zbuduje, takže by mělo dojít i na Hradisko.
 3. Oplocení hřiště
  Nutno řešit v jaké míře a jak - zatím není jasno.
 4. Stoly a židle na škole
  Počet židlí je dostatečný, nicméně stav je dost tristní. Není zřejmě zásadní otázka, kupovat židle v novotě by bylo asi zbytečné. Jako dostačující by se jevilo "zdědit" solidní židle z nějaké městské organizace, což je otázka, kdy se to podaří.
 5. Chodník k silnici
  Od poloviny obce směrem k silnici není chodník. Zdali bude možné jej zbudovat, záleží na více faktorech (sítě, normy), toto je ve fázi návrhu/požadavku
 6. Houpačky a spol. u dětského hřiště
  Přislíbeny, zatím nedodány
 7. Chodník k nádraží
  Na chodníku jsou boule a začátek (u Gazdů) ujíždí s břehem. Zatím nedořešeno.
 8. Stav hasičské zbrojnice
  Nutno řešit se zapojením SDH Hradisko, jestli budou peníze na rekonstrukční práce se neví.
 9. Kanalizace a napojení splašků z Bezměrova.
   
  VAK několikrát provedl drobné zásahy, které nemění výsledný efekt. Občané podali petici, vyzývající VAK k řešení situace. Na schůzi za VAK přítomný pan Mlčoch oznámil, že problematická část napojení se zřejmě udělá znova.

Vyřešené

 1. Posunutí nástěnky u školy
  Sice drobnost, ale není nutno sestupovat do trávy kvůli přečtení. Na městské schůzi zaznělo, že snad (v rámci nějakého projektu) byly všechny nástěnky v místních částech vyměněny.
 2. Keříky u "káceniště" - odstranit část blíže k hospodě
  Jediné větší místo, kde se několikrát za rok schází lidé a keříky zabíraly dost místa. Osobně si myslím, že odstranění místu prospělo.
 3. Pokračování cesty z "uličky" od Pechového nahoru až k cyklostezce
  Není to sice hotovo, ale je přislíbeno městem, že se to letos vyspraví, mělo by to být snad vyasfaltováno.
 4. Rozšíření dlažby pod celou pergolu u hospody
  Přislíbeno, zatím neupřesněn termín realizace
Pavel Netušil

čtvrtek 5. května 2016

Změna fotogalerie + nové fotky

Kdo se díváte na fotky, zjistili jste, že to vypadá zase jinak. Je to z důvodu ukončení stávájící podoby (prakticky prostě konec) služby Picassa od Googlu.

Proto jsem přemigroval celou fotogalerii na flickr.com. Je to graficky asi pěknější, hlavně doufám, že Flickr v nejbližší době nezruší.

S migrací je spojeno i popřehazování alb, takkže nejsou seřazena chronologicky, vyjma posledních dvou a dalších, která přibudou. Možná to nějak přenastavit jde, ale já nevím jak a rýpat se v tom x hodin momentálně nemůžu a nechci.

Takže odkaz vpravo s fotkou návsi vede na přehled alb  https://www.flickr.com/photos/142292076@N03/albums .

Vystavil jsem i fotky ze stavění májky a pálení čarodějnic.