Základní informace

Obec Hradisko leží v jižní části Hané, 5 km severozápadně od města Kroměříže, při státní silnici směrem na Brno. Rozkládá se  na terénním svahu nad soutokem řek Hané a Moravy. Její dominantou je kostel všech svatých, který je z daleka dobře viditelný.

Ves je poprvé připomínána roku 1280 (viz historie obce) jako zemědělská osada. Její jádro je složeno z bývalých gruntů a podsedků. Ve 20. století její ráz výrazně ovlivnilo blízké okresní průmyslové město. Obec má několik novějších částí, jako Fáralovec, Trávník, Bařina, které byly zastavěny v první polovině 20. století. Dříve byla obec často samostatná, ale i slučována s okolními vesnicemi. S Bezměrovem v 17. století a s obcemi Postoupky a Miňůvky v druhé polovině 20. století. V roce 1986 byla integrována s městem Kroměříž, jako jeho místní část.

Název obce pochází z pravěkého hradiska, které se rozkládalo nad nynější obcí za kostelem v místech nazývaných "Hróbí".

Rozloha obce 160 ha
Nadmořská výška 190-240 m.n.m.
Počet obyvatel (2006) 240
Počet domů (2006) 89


Vybavenost obce

Vodovod ano
Kanalizace ČOV ano, ČOV Postoupky
Plynofikace ano
Místní komunikace ano, generální rekonstrukce 2005-2006
Škola ne
Zdravotní péče ne
Pošta ne
Ubytovací zařízen ne
Kulturní dům ne
Prodejna potravin neDopravní dostupnost

Autobusová doprava        zastávka při státní silnici č 47
ČD Kroměříž – Kojetín    zastávka Postoupky (cca 1 km od obce)


Kultura, sport

Kulturní dům připadl po roce 1989 restituentům, k dispozici je bývalá budova školy. Slouží ke schůzím obyvatel obce, hasičů, přednáškové činnosti, volbám. Je zde umístěna obecní knihovna.

Fotbalové hřiště, vybudované roku 1960 bylo taktéž vráceno restituentům. V současné době má mládež v obci k dispozici jednoduché, svépomocně vybudované hřiště na nohejbal/volejbal. Zřízení nového sportovního areálu je projednáváno se zástupci města Kroměříže.

Knihovna     výpůjční doba každý čtvrtek 15,00-18,00

Hřiště

Organizace působící v obci

Sbor dobrovolných hasičůHistorické památky

Pravěké hradisko
Kostel
Škola
Mlýn
Fara  
Lavečky za hřbitovem


Žádné komentáře:

Okomentovat