pondělí 28. listopadu 2016

Schůze s občany 11. 11. 2016

Body řešené či přednesené na schůzi.


 1. Předali jsme informaci o projektu "na kompostéry", že tyto jsou momentálně v nedohlednu, možná za rok.
 2. Započala oprava cesty ke hřbitovu.
 3. Informovali jsme o špatně opravené cestě k nádraží, z města byla přislíbena náprava, částečně zasypáno je to již teď, ale asi to nebude vyhovující.
 4. Předali jsme informace o zamýšlené cyklostezce z Postoupek do Kroměříže. Stezka by měla vést do Horních Zahrad, což se postoupským nelíbí, protože pro přímé "cyklospojení" s Kroměříží  zůstává silnice s nájezdy na dálnici.
 5. Byl vznesen požadavek na koše k autobusovým zastávkám.
 6. Dostali jsme upozornění, že sloupy hlásičů rozhlasu jsou zkorodované.
 7. Projednali jsme nevyřešené zkrácení tůje u kontejnerů. (To již bylo od té doby vyřešeno.)
 8. Byly nahlášeny nesvítící lampy "na Bařinách". (To je již také vyřešeno)
 9. Byla urgována nevyhovující nástěnka (výplň), přislíbeno do Štědrého dne opravit.
 10. Připomenutí stojící vody u odbočky k Šilhánkům (dole u kolejí) - již opakovaně.
 11. Byl vznesen dotaz na zajíždění zametacího vozidla na cestu za hřištěm (při pohledu od hospody) podél bývalého náhonu.
 12. Občané byli informováni o přípravě opakovaného promítání starých fotografií (pravděpodobně aktualizované o nové a mladší fotografie vesnice)
Přidávám ještě upozornění vznesené po schůzi ohledně osvětlení přechodu přes koleje ze zastávky v Postoupkách na straně k Hradisku. Na této straně chybí jakékoliv osvětlení.

Požadavky a připomínky z výše uvedených bodů předáme dále našemu zástupci eventuálně přímo konkrétním úřadům.

Další setkání, tentokráte již se zástupci města proběhne na jaře, termín bude včas upřesněn.

Měli bychom ještě prosbu, aby připomínky, které máte, zejména technického rázu nesvítících lamp a podobně, jste komukoli z osadního výboru sdělili hned, není třeba čekat na schůzi. Něco se možná podaří urychlit, něco bohužel ne.

Všem děkujme za účast

za osadní výbor sepsal Pavel Netušil.

čtvrtek 3. listopadu 2016

Setkání občanů Hradiska s osadním výborem

V pátek 11. listopadu v 18:00 hodin se uskuteční "na škole" setkání občanů. Nebudou přítomní zástupci města, půjde o setkání nás obyvatel obce mezi sebou.

Všechny Vás zveme.
Osadní výbor